Κατηγορίες

Περιβάλλον

Προστασία του Περιβάλλοντος

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικό στόχο της ΒΙΟΜΕΣ και η προσπάθειά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Δεσμευόμαστε όλοι, διοίκηση και προσωπικό, όχι μόνο για την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων αλλά και για την προώθηση προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο αυτό.

Ενεργειακό αποτύπωμα

Μέσα από την ανανέωση του εξοπλισμού, την βελτιστοποίηση των διεργασιών αλλά και τον επανασχεδιασμό προϊόντων συμβάλουμε αποφασιστικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας μας.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

  • Χρήση εξελιγμένων πρώτων υλών που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες (λιγότερη ενέργεια) για τη θερμική τους κατεργασία. Μεσοσταθμικά έχουμε μειώσει τις θερμοκρασίες κατεργασίας των πρώτων υλών κατά 15 βαθμούς Celsius. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10% μικρότερη απαίτηση σε ενέργεια για θερμότητα.
  • Με τη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών πετυχαίνουμε χαμηλότερη έκλυση αερίων του θερμοκηπίου κατά 65 - 70% σε σχέση με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση πως αυξάνοντας τη συμμετοχή αναγεννημένης πρώτης ύλης στο σύνολο της παραγωγής μας, συμβάλλουμε στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
  • Για την ψύξη του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα ψύξης, εξοικονομώντας έτσι ενεργειακούς αλλά και υδάτινους πόρους.           

 

Μηδενικά απορρίμματα

Η εταιρία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη στη διαρκούς μείωσης παραγωγής απορριμμάτων.

Το εσωτερικό σύστημα ανακύκλωσης που διαθέτουμε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και θραυστήρες πλαστικών, κάτι που σημαίνει πως τα απορριφθέντα από την παραγωγική διαδικασία προϊόντα καθώς και οι επιστροφές από πελάτες ή ακόμα και παλαιά είδη που δεν παρουσιάζουν εμπορική κίνηση, αξιοποιούνται στο 100%. Έτσι διασφαλίζουμε πρακτικά πως έχουμε μηδενική απόρριψη πλαστικών από την παραγωγική μας διαδικασία.

Σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που εισέρχονται και εξέρχονται από εμάς, μεριμνούμε με τον πλέον επίσημο και ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες που προμηθευόμαστε και οι οποίες είναι συσκευασμένες σε πλαστικό – χαρτί – χαρτόνι – μέταλλο κλπ., οδηγούνται μετά την απο-συσκευασία και τη διαλογή – διαχωρισμό, σε πιστοποιημένες εταιρίας ανακύκλωσης που τα διαχειρίζονται περεταίρω. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στα είδη των συσκευασιών, τις επιμέρους ποσότητες και τις εταιρίες που τα παραλαμβάνουν, καταχωρούνται λεπτομερώς και επίσημα στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

Από την άλλη πλευρά, οι συσκευασίες των προϊόντων που διοχετεύει η εταιρία μας στην αγορά (χαρτόνι και πλαστικό) καταχωρούνται στην Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και στον Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Έτσι βοηθάμε έμπρακτα τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται μεταξύ άλλων και τους μπλε κάδους, να λειτουργήσουν ομαλά και αποτελεσματικά.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης που επιδιώκουμε σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001 

 

Οι άνθρωποί μας

Για την εταιρία μας οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που αποτελούν την κινητήρια δύναμή της και χωρίς την συμβολή τους δεν θα καταφέρναμε να προοδεύσουμε, να εξελιχθούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση, στη εργατικότητα, στην δημιουργικότητα και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και αναγνωρίζουμε ότι και η μελλοντική μας ανάπτυξη στηρίζεται και εξαρτάται άμεσα από αυτούς.

 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Ενθαρρύνουμε την εξέλιξη των ανθρώπων. Επιθυμία μας είναι να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Επενδύουμε σε αυτούς, δίνουμε ευκαιρίες και εστιάζουμε στη συνεχή εκπαίδευση έτσι ώστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι.

 

Αξιολόγηση εργαζομένων

Αποσκοπώντας στη συνεχή εξέλιξη και στη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων των ανθρώπων μας εφαρμόζουμε σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης τους που στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. 

 

Εκδηλώσεις για τους ανθρώπους μας

Η εσωτερική επικοινωνία αποτελεί για μας σημαντική προτεραιότητα. Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αυτών και η δυνατότητα  επικοινωνίας όλων με την Διεύθυνση της εταιρίας για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό είναι προτεραιότητά μας.

Κοπή πίτας

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε την πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας για να βρεθούμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε.

 

Ευκαιρίες καριέρας

Αναζητούμε πάντα εργατικούς και δημιουργικούς ανθρώπους με ακεραιότητα, αξίες, επαγγελματισμό και συνέπεια. Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην εταιρία μας :

Ευκαιρίες απασχόλησης
Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Καινοτομία

 

Μία από τις βασικές αξίες της ΒΙΟΜΕΣ είναι και η καινοτομία.

Το τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της εταιρίας αναλύει τις σύγχρονες τάσεις και παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό να εκσυγχρονίζει το μηχανολογικό της εξοπλισμό, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της και να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της σχεδιάζοντας και παράγοντας νέα και σύγχρονα προϊόντα μοναδικά και πρωτότυπα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στις χρήσεις τους.

Είμαστε λοιπόν σε διαρκή αναζήτηση ευκαιριών για καλύτερα προϊόντα  που δίνουν αξία στους χρήστες, στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στην αγορά. Για να το πετύχουμε επιβραβεύουμε τον πειραματισμό, την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και την συνεχή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.

Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί κεντρική αξία και επιδίωξη μας. Αφορά στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά καθώς και στα χαρακτηριστικά όλων των σχετικών υπηρεσιών (πληροφόρηση, εξυπηρέτηση, συνέπεια). Ρυθμίζεται μέσω των τεχνικών προδιαγραφών, των κανονισμών και της πιστοποίηση των προϊόντων ή και των διαδικασιών. Ο έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας είναι καθημερινή επιδίωξη και ουσιαστικό μέρος της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Χρησιμοποιούμε μόνο ποιοτικές πρώτες ύλες, ελέγχουμε τους προμηθευτές μας ώστε να τηρούν τις αυστηρές προδιαγραφές μας και ελέγχουμε τα εισερχόμενα υλικά. Στη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιούνται προκαθορισμένα στάδια ελέγχου και για τους ελέγχους ποιότητας που δεν διεξάγονται εντός της εταιρίας συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια.

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας βάση του διεθνούς προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 και συμμορφωνόμαστε επίσης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

ISO Certificates / Quality Assurance

Υγεία και Ασφάλεια

Μία από τις βασικές αξίες της ΒΙΟΜΕΣ είναι ο Σεβασμός. Η εταιρία μας λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σεβασμό  στο περιβάλλον, στην κοινωνία μα πάνω από όλα στον άνθρωπο. Θεωρούμε λοιπόν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ύψιστης σημασίας και για το λόγο αυτό έχουμε διαμορφώσει Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, η οποία αναφέρετε λεπτομερώς στους πυλώνες στήριξης της πολιτικής αυτής.

Στόχος μας είναι το προσωπικό της εταιρίας να είναι ενήμερο, να λειτουργεί με υπευθυνότητα έτσι ώστε να διαφυλάσσει, τόσο την προσωπική του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας και να λειτουργούμε σε  ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και υγιές με μηδενικά ανθρώπινα ατυχήματα και υλικές ζημιές.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο